Ελληνική γή. Ελληνικά προϊόντα. Ελληνική γευστική παράδοση
Κατάλογοι & Logistics
ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε. Η «ΦΑΙΔΩΝ» επιδεικνύει έντονη εξωστρέφεια. Έτσι δραστηριοποιείται εμπορικά σε αρκετές χώρες, εξάγοντας στις Η.Π.Α., Καναδά, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, την Κύπρο και χώρες των Βαλκανίων.

Η βασική φιλοσοφία της διοίκησης της «ΦΑΙΔΩΝ» είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Αυτό γίνεται πάντα με απόλυτο σεβασμό των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων που παράγει και διαθέτει στην αγορά.
Ποιοτικός έλεγχος - Συστήματα διάσφαλισης ποιότητας

Η "ΦΑΙΔΩΝ" εφαρμόζει λεπτομερώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας IFS, BRC, ISO 22000 και ISO 9001:2000. Η καλή εφαρμογή και τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV