Ελληνική γή. Ελληνικά προϊόντα. Ελληνική γευστική παράδοση
Προϊόντα / Καρύδες
 

Καρύδα 100 γρ.

 
 

Καρύδα 230 γρ.

 
 

Καρύδα 400 γρ.

 
Ποιοτικός έλεγχος - Συστήματα διάσφαλισης ποιότητας

Η "ΦΑΙΔΩΝ" εφαρμόζει λεπτομερώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας IFS, BRC, ISO 22000 και ISO 9001:2000. Η καλή εφαρμογή και τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV