Ελληνική γή. Ελληνικά προϊόντα. Ελληνική γευστική παράδοση
Προϊόντα / Κριτσίνια κρίκοι
 

Καλαμπόκι 150 γρ.

 
 

Ολικής 150 γρ.

 
 

Πολύσπορα 150 γρ.

 
 

Σίτου 150 γρ.

 
Ποιοτικός έλεγχος - Συστήματα διάσφαλισης ποιότητας

Η "ΦΑΙΔΩΝ" εφαρμόζει λεπτομερώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας IFS, BRC, ISO 22000 και ISO 9001:2000. Η καλή εφαρμογή και τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV