Ελληνική γή. Ελληνικά προϊόντα. Ελληνική γευστική παράδοση
Προωθητικό Υλικό
 
 
STAND
STAND Coffee Cookies
STAND Βιολογικών με σακούλες
STAND Βιολογικών με σκαφάκια
 
STAND Deli Cookies
STAND Φαίδων
   
Ποιοτικός έλεγχος - Συστήματα διάσφαλισης ποιότητας

Η "ΦΑΙΔΩΝ" εφαρμόζει λεπτομερώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας IFS, BRC, ISO 22000 και ISO 9001:2000. Η καλή εφαρμογή και τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV