Ελληνική γή. Ελληνικά προϊόντα. Ελληνική γευστική παράδοση
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε. εφαρμόζει λεπτομερώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας IFS, BRC, ISO 22000 και ISO 9001:2000.

Η καλή εφαρμογή και τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV. Σύμφωνα με τα παραπάνω συστήματα ποιότητας γίνονται συνεχείς έλεγχοι των πρώτων υλών, των ενδιάμεσων και των τελικών προϊόντων, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή και σταθερή ποιότητα στα παραγόμενα προϊόντα.

Κατά την εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων ποιοτικού ελέγχου έχουν γίνει κατάλληλες παρεμβάσεις στους χώρους παραγωγής και διεξάγονται συνεχείς μικροβιολογικοί έλεγχοι και χημικές αναλύσεις στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να είναι ασφαλή και υγεινά.
Ποιοτικός έλεγχος - Συστήματα διάσφαλισης ποιότητας

Η "ΦΑΙΔΩΝ" εφαρμόζει λεπτομερώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας IFS, BRC, ISO 22000 και ISO 9001:2000. Η καλή εφαρμογή και τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV