Ελληνική γή. Ελληνικά προϊόντα. Ελληνική γευστική παράδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δήμος Παύλου Μελά

 13/9/2014

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ.

 12/9/2014

Το χαμόγελο του παιδιού

 11/9/2014

Φεστιβάλ « ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ »

 10/9/2014

Η συμμετοχή της ΦΑΙΔΩΝ σε εκθέσεις για το 2010

 27/12/2009

Βράβευση της «ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.» από την επιτροπή κοινωνικής πολιτικής του Α.Π.Θ.

 8/7/2009

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2006

 8/9/2006

ΕΚΘΕΣΗ ISM 2006 - ΚΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 8/9/2006

ΕΚΘΕΣΗ DETROP 2005 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 8/9/2006
Ποιοτικός έλεγχος - Συστήματα διάσφαλισης ποιότητας

Η "ΦΑΙΔΩΝ" εφαρμόζει λεπτομερώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας IFS, BRC, ISO 22000 και ISO 9001:2000. Η καλή εφαρμογή και τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV