Ελληνική γή. Ελληνικά προϊόντα. Ελληνική γευστική παράδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 

Βράβευση της «ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.» από την επιτροπή κοινωνικής πολιτικής του Α.Π.Θ.

Πριν από λίγες μέρες βραβεύτηκε η «ΦΑΙΔΩΝ» για δεύτερη φορά από τον Υπουργό Μακεδονίας & Θράκης κ. Καλαφάτη για τη συμπαράσταση της επιχείρησης στο έργο της επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ.

Η «ΦΑΙΔΩΝ» είναι συμπαραστάτης στο έργο πολλών κοινωνικών φορέων, μεταφέροντας το μήνυμα στην κοινωνία ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίζουν και το κοινωνικό τους έργο παράλληλα με τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Ποιοτικός έλεγχος - Συστήματα διάσφαλισης ποιότητας

Η "ΦΑΙΔΩΝ" εφαρμόζει λεπτομερώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας IFS, BRC, ISO 22000 και ISO 9001:2000. Η καλή εφαρμογή και τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV